Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.1 апреля 2018 года в возрасте 80 лет умер проф. Чеслав Беньковский. Помним. Любим. Скорбим

06.04.2018

1 апреля 2018 года в возрасте 80 лет умер проф. Чеслав Беньковский, политолог, ректор Школы Бизнеса в Новом Сонче и профессор Варшавской Школы Экономики. Многолетний деятель польского меньшинства в Беларуси, один из основатей Союза Поляков Беларуси, основатель и председатель Польского Научного Общества Беларуси, основатель и глава Польской Высшой Гуманитарной Школы в Минске. Профессор Беньковский будет похоронен на кладбище в деревне Снов несвежского раёна 7 апреля 2018 г.

W dniu 1 kwietnia 2018 roku w wieku 80 lat zmarł prof. Czesław Bieńkowski, politolog, rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu i profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wieloletni działacz polskiej mniejszości na Białorusi, m.in. założyciel Związku Polaków na Białorusi, założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Naukowego na Białorusi oraz założyciel i wieloletni kierownik pierwszej polskiej uczelni wyższej na Białorusi: Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Mińsku. Prof. Bieńkowski spocznie na cmentarzu rodzinnym w miejscowości Snów koło Nieświeża (Białoruś) w dniu 7 kwietnia 2018 r.

Возникли вопросы?

Заполните форму обратной связи, наши менеджеры свяжутся с вами!